دشمن و خلق

او

سوار آریابنز است

تو

بر دوچوخه

تکیه‌گاه اوست غربی

تکیه‌گاه توست خلقی

اوست یک تن

تو

هزاران،صدهزاران تن

پا بزن

پا بزن ای قدرت خلق

پا بزن بر چرخ و بر دنده

انتهای ره

تویی پیروز

اوست بازنده

 

«خسرو کلسرخی»

/ 2 نظر / 2 بازدید
رویا

[گل]