آدم های جمله

کلمه مخلوقی است جاندار.ذهن و احساس نطفه اش را می بندند.قایمش می کنند در جمله و می پیچندش در لفافه ی لحن و آهنگ.جان می بخشندش در کلام.می دمندش به خارج.از آن پس نفس می کشد.آزاد است بین درون ها.آزاد است که بچرخد چون حبابی سرگردان.شاید بگیردش ذهنی و بیارایدش.شاید احساسی عاشقش شود و پابندش کند.شاید هم چون حباب بیچاره ای خودبخودی بترکد و به جایی هم نخورد.آدم ها کلمه اند اما کمی سخت تر از حباب ها.حبابهایی شیشه ای.

/ 5 نظر / 2 بازدید
باد صبا

جالب بود

باد صبا

ببخشید تو یادداشت قبلی یادم رفت سلام بنویسم. تو رو خدا بگید توی پست قبلی بعضی قسمتاش شوخیه مثلا سیگار

امیر

کلمات اسرار آمیزند خیلی کلمات پنجره کلاف تو در توی معانی اند هیچ کلمه ای خالی تودرتویی که معانی دنیای اسرار آمیز پشتش و دنیای اسرار امیز تر آوا ها و اعداد نیست در مورد پست قبل من هم به شدت با باد صبا موافقم

Mody

هوم[نیشخند][شوخی]

افسانه

کلمه ها قابل فهم ترن تا آدمها ... آدمها را نمیشه شناخت ... ......... فقط میشه گفت: آدم آدمه دیگه ...[چشمک]