شب یعنی شروع

 

شب،یعنی تمام آن لحظه هایی که نباید جا بمانند از دیروز.یعنی آن لحظه هایی که پشت سیاهی ها قایم اند.

یعنی تو خسته ای اما سقف نمی گذارد بخوابی.

شب یعنی آنقدر تاریک است که تیک تیک ِساعت مچی را می شنوی.

یعنی صدای اولین قطره ی باران را شنیدی.

شب یعنی نفس بکش!

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
سرگشته

کوه با نخستین سنگها اغاز میشود و انسان با نخستین درد

jp

اگر بگم چقدر این پستت برام خاصیت داشت!!! مرسی شب یعنی آنقدر تاریک است که تیک تیک ِساعت مچی را می شنوی. یعنی صدای اولین قطره ی باران را شنیدی. آفرین

افسانه

شب یعنی آرامش. شب یعنی همون یک سوم وجود انسان که این دنیایی نیست و نمی خواد اینجا بمونه!