جنس نایاب

پول هم از آن چیزهاست.چیزهایی که،آنها که ندارندش وانمود می کنند دارند و آنها که دارند،کتمان می کنند داشتنش را.درست مثل شعور.

/ 2 نظر / 2 بازدید
walker

فكر كنم گروه ديگرى هم وجود داشته باشه

خواب آلوده

این از اون خوباش بود عالی