آدم!حوا! متشکريم!

داشتم فکر میکردم که اگه آدم و حوا از اون میوه ی ممنوعه نخورده بودند خیلی ها از کار بیکارمیشدن:

شیطان٬ فرشته هایی که بدی ها را یادداشت میکنن٬ عزرائیل٬ جبرئیل٬ پیغمبرها و از همه مهمتر معلم دینی ها!

/ 1 نظر / 5 بازدید
Mody

میبنم که پا تو کردی تو کفش خدا و ما رو فرستادی آب خنک بخوریم وخودت هی تند و تند آپ میکنیو باشه؟ به هم میرسیم تب 40 درجه رو میخونی؟ اونم همینطوره راستی!! میخواستم ازت بپرسم (تو همین ملأ عام) تا حالا کسی بهت گفته i.log.you ؟