کليله و دمنه

رای گفت:اندر باب دیپلماسی اگر چند کلمه ای بفرمایی بد نباشد.
برهمن گفت:دیپلماسی یعنی آنکه دیپلمات چنان کند که مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند.چنان که کلیله و دمنه کردند.
رای پرسید:چگونه بوده است آن؟
گفت:شیری از بیشه های دور به جنگلی در این نزدیکی ها بیامد و حیوان درمانده ای را به چنگ و دندان بیازرد.آن گاه ازجانوران دیگر خواست که در این مورد اظهارنظر کنند.جانوران دیدند اگر بگویند بدکاری کرده است؛شیر خود ایشان را بدرد و اگر گویند خوب کاری کرده ای پیش همنوعان شرمنده گردند.کلیله و دمنه گفتند باید طوری سخن بگوییم که نه سیخ بسوزد نه کباب.
کلیله پیغام فرستاد که :«این حمله اجتناب ناپذیر بوده است.»
دمنه نیزچنین گفت:«این حمله برای ما قابل درک است!»
پ.ن:میگویند بعضی آدمها برای اینکه حوصله شان سر نرود حوصله ی دیگران را سر میبرند.حالا حکایت ماست!
.یه مدت این پرشین بلاگ بدحال بود و شما از دست ماآسوده.ولی خوب بهرحال هرخوشی پایانی دارد.:d


/ 5 نظر / 2 بازدید
خواب آلوده

دیدی درست شد!

باد صبا

سلام دستتون درد نکنه جالب بود. ما با اين ادبيات غنی بيش از اينها بايد از آنها استفاده کنيم.

پيام

سلام.بعضی ها هم تقيه می کنند ازش تعريف می کنند

Mody

با پی نوشتتان موافقم. جداً حوصله مان سر رفت

ميم-سنجاقک

ووووه!‌کلی دلمان تنگ شده بود برای شمشير کشيدنتان خانم گلاره!‌ جدا از بحث کليله و دمنه خوبيد؟