افسانه میشویم

روایت می شویم.بیست سال دیگر.شاید سی‌سال.پنجاه سال دیگر افسانه ایم.کسی شاید باور نکند که ما را اینقدر احمق انگاشتند.آن‌موقع دیگر دوره‌ی چوپانی گذشته.کسی برای بچه ها از پلیس‌ دروغگو و اسلحه اش تعریف میکند...

/ 7 نظر / 2 بازدید

کجایی ؟ کم پیدایی؟ افسانه شده بودی؟ ما که همین الان هم افسانه ایم[نیشخند]

zohreh

شاید هم زودتر... افسانه می شویم.روایت می شویم....می نویسیم.

شیرین

کتاب های تاریخ را می بینم که با عکس شهدا با عکس ندا ها و سهراب ها پر شده و مملو از دلاوری مردم سرزمین سبزم

نسیم

کاش لااقل اون روز را ما هم ببنیم

باد صبا

[گل] به امید فردایی بهتر

شبنمكده

گفتم غزل خوانم برايت باز گردي گفتي غزل ديگر چه باشد فکر کردي گفتم غزل عشق است در اين عشق زيبا من مصرع زوجم شما مصراع فردي

باد صبا

گفتم به امید فردایی بهتر [عصبانی]