خوشحال کلمه خوبی نیست.وقتی میپرسن خوشحالی؟ و تو خوشحال هستی اما حالت خوش نیست چی میشه.نباید بپرسن.نپرسین از کسی این سوال رو

/ 0 نظر / 4 بازدید