بعضی واقعیت ها مثل آب پاکیست که روی دست دل بریزند

پشت بعضی سوال ها جواب های واقعی خوابیده.شاید نباید بیدارشان کرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
GP

مگر این که دوست داشته باشی زودتر با واقعیت روبه رو بشی

حسام

اما تا واقعیت بیدار نشود، تو هم بیدار نمی شوی. مگر اینکه بخواهی همیشه خواب باشی و رویاهای زیبا ببینی.