/ 1 نظر / 7 بازدید
samane

آفرین! دوست داشتن واقعی یعنی این: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دانم حالا ما اگه کسی رو دوست داریم هواداران کویش را نابود می کنیم