در اثبات ترس و اختناق موجود در جامعه،شاهدی گویاتر از ماسک هایی که ملت بر صورتشان می زنند؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
Mody

خوشم اومد از عکس گودرت[چشمک] V