ستاره های سفید

ساعت ها هم که بنشینم و به سقف اتاق نگاه کنم، آخر دست یک نقطه ی سفید جدید پیدا می کنم. خسته نمی شوم از اینهمه سفیدی.زندگی ام شده است همین ها. همین نقطه های سفید. پیداشان می کنم و برایشان عرض و طول سقفی درنظر می گیرم. دیشب خواب دیدم نقطه ها راکه پیدا می کنم،می کَنَم از سقف و میذارمشان بغل دستم. اینقدر پیدا کرده ام و گذاشته ام این بغل که همین روزاست که غرق شوم بینشان.

/ 4 نظر / 2 بازدید
افسانه

چه حس خوبی ست غرق شدن در این نقطه های سفید ... سفید، به سفیدی و پاکی برف ...

باد صبا

سلام جالب بود. ببخشید میشه یکی از سفر هاتون رو به صورت یه سفر نامه بنویسید؟ البته اگه دوست دارید. موفق باشید

خازییل

ما یک بار خواستیم غرق شویم میانشان هرچه کردیم تا زانو هایمان بیشتر بالا نیامدند

امیر

یه ماه می خای فکر کنم ای وای دخترمون از دست رفت