dictionary دانشجویی؟

هیچ توجه کرده اید که ما چند روزی است هر روز آپیم؟!خب دلیل دارد.از روز سه شنبه در فرجه ی امتحانات هستیم.اصلآ میدانید امتحان چیست؟فرجه چیست؟و ... ما بفرض اینکه نمیدانید یک برگ از دیکشنری دانشجویی مان را کنده ایم تلپی چسبانده ایم اینجا.ببینید:

امتحان:اصولآ به حقیقت تلخی گفته میشود که روز دارد؛برگه دارد؛مراقب دارد.مراقب و برگه اش که بد مطلق اند!اما روزش تا ظهر بد است؛از ظهر به بعدش خوب میشود.یعنی روزش از صبح تا ظهر یکجور نحسی دارد ولی بعدش رفع نحسی میشود! آخ آخ بعد از ظهرش اصل خنده میباشد ؛ وقتی جوابهای سخیفت را با دوستانت چک میکنی و یک دل سیر میخندی!(از بدی هایش هر چه بگوییم کم است پس سخن کوتاه کرده و زبان در کام میگیریم)

فرجه:یه تابستون کوچولو وسط ترم های زوج! ۱۲ـ۱۰ روز برای تفریح؛خرید؛رفتن به پارتی؛انجام کارهای عقب افتاده(مثل خریدن هدیه تولد برای دوستی که آذرماه تولدش بوده است!رویمان سیاه!)شستن جورابهایی که از اول مهر تا حالا nonstop پایت میکنی و نمیشوری.سرزدن به چت روم ها و اپدیت کردن فحشهای بد؛ مرتب کردن جزوات درسی و نه! خواندن انها(طوری آنها رامرتب میکنی که چشمت به متن جزوه نیفتد)خواندن انواع کتاب های غیردرسی(حدأقل دو کتاب در روز)کلآ هر کاری که شما را از درس خواندن بازدارد!

جزوه:وسیله ای برای ساکت کردن جماعت گیرده در خانه.بدین ترتیب که شی مزبور را در دست گرفته و مرتب در خانه می چرخید.مرتب کردنش دو بار در روز برای پر کردن روزهای فرجه ای توصیه میشود.تعدد این وسایل در شب امتحان به تنهایی نقش قهوه و سایر عوامل خواب زدا را ایفامینماید.در روز امتحان هم رل بادبزن را بخوبی ایفا مینماید و جبران آزارهای شب قبلش(اگر آزاری در کاربوده باشد)را مینماید.کلآ مینماید!

REVIEW:(منظورمان از آن ری ویو های اجباری است که استاد ها تعیین مینمایندواگر نروید ال میکنند و بل می کنند! وگرنه ما که درس خواندنمان بگونه ای است که به ری ویو  و اینها وصلت نمیدهد)در کل چیز خوبی است.یکی دو روز از روزهای طولانی فرجه با ری ویو میسوزند.بهرحال دید و بازدیدی گفتند ؛ صله ی ارحامی گفتند.برویم یک سری بزنیم ببینیم این سال بالایی ها در چه حالند؟بهرحال کوچکتریم !یک سلامی عرض کنیم .عرض اندامی؛عرض وجودی؛چیزی!یک وقت این مدت نبودیم آمارشان عوض نشده باشد.درضمن آن وسط ها استاد را هم می بینیم سفارش میکنیم سوال های سخت سخت ندهد؛مهربان برگه ها را تصحیح کند .اگرچه میدانیم فایده ای ندارد حدأقل اینجوری خودمان را تسلا  داده ایم.

تقلب:مبحثی است بس طویل!دراین مقال که هیچ درهیچ مقال دیگری هم نمی گنجد.فقط .. .اگرتمام درختان دنیا کاغذ شوند وتمام دریاها مرکب باز هم یارای نوشتن اسامی افرادی که از این طریق به مدارج عالیه رسیده اند؛ موجود نمی باشد.فقط این رابگویم که تنها راه... آره دیگه!

مشروطی:تا سه بارش اتفاق خوبی است.نشانه ی روشنفکری و باحالی آدم است.مثلآ راه میروی دردانشکده و همه جاجارمیزنی که آقایون ؛خانوما من مشروطی ام! (هاهاهاهاها خنده ی فاتحانه!) جماعت ذکور عمومآ تلاششان بر اینست که مشروط شوند بلکه فرصتی فراهم شود بروند سر کلاس سال پایینی ها و آره و اینها

پ.ن:من دانشجو نیستم اما دانشجویان را دوست دارم لکن مملکت کنید آباد تا شویم!

/ 3 نظر / 3 بازدید
امیر

گلاره تو موفق می شی. با همین فرمون برو!

کيوان

موافقم. ولی واقعاً چرا نه؟

Mody

خیلی جالب و هوشمندانه مینویسی. استعداد خوبی در نوشتن دارید. بعید میدونم که تازه دست به نوشتن زده باشی. عالیه. ادامه بده.