باید بپذیریم که بعضی چیزها نوشتنی نیست.یا شاید نوشتن آن راهی نیست که سنگینی روی قلب آدم را بردارد.باید نیلبکی داشت،گوشه ای نشست و ساعت ها در آن دمید.برای بعضی حرف ها باید اعتقادی داشت،دیری،کلیسایی،امامزاده ای پیدا کرد و رفت معتکف شد،معترض شد،دعا کرد و گریست.گریه شاید گشایش شد.یک حرف هایی را باید سر به هوا و دست در جیب راه رفت.راه رفت و سوتشان کرد.بعضی دیگر را باید یک سرشان را آتش زد و سر دیگر را پک.مگر با خاکستر شدن سبک شوند.

معدودی حرف می ماند که فقط باید صبرشان کرد...

/ 9 نظر / 3 بازدید
پدر

این درد خیلی بزرگی است...[ناراحت]

محمد

زیبا بود گلاره .. اوهوم... مگر با خاکستر شدن سبک شوند... مگر با خاکستر شدن سبک شویم.

Mody

چقدر عارفانه! من اون "نی لبک" را "نعلبکی" خوندم. حالا نمی دونم چه ربطی داشت؟[نیشخند] برات چندتا پیشنهاد غیرعارفانه دارم: بشینی موسیقی گوش بدی از همون مزخرفاتی که گوش میدی، ساسی مانکن، محسن نامجو، زدبازی و الخ....یه راه حل دیگه هم اینه که بشینی پشت رل، توی بزرگراه بگازونی 240تا بری و چه حالی میده[پلک] و راه حل نهایی هم واضحه، تیغ رو برداری بذاری رو گردنت ...و خلاص[رویا]

پشت بوم

گلاره سلام اینها که گفتی , چیزی شبیه "رازهای مگو"ست برای تمام اینها یک راه خوب سراغ دارم ؛ راهی که نه سیخ میسوزد نه کباب "سکوت" حالا به هر زبانی که باشد "..." میبینی ؟ تنها سکوت زبان مشترک تمام آدمهاست ... زبانی که حتی خدا هم میلیاردها سال نوری است با آن سخن میگوید ... ما راه میرویم , او سکوت میکند ... می ایستیم , سکوت میکند , میکشیم سکوت میکند , عاشق میشویم ... میمیریم ... میخندیم ... میگرییم .. حتی وقتی سکوت میکنیم باز هم خدا سکوت میکند ! اما چند نفر از ما زبان خدا را میفهمیم ؟! (این به زودی یه پست خواهد شد ...)

مازیار

بزرگوار: تعدد راه حل هابواسطه سرگردان بودن وجودمان باپذیرش اینکه تهی هستیم از هیچ وهیچ میدانیم خودرا ؛ واسطه میسازیم ذهنیاتمان را برای آنچه نمیدانیم چیست واگر ارضا نکرد آنچه که انتظارش را نداشتیم به هیچ بودن آنچه راه مینامیدیم اعتقاد پیدا میکنیم.

حسام

فوق العاده بود!

مسعود

متن استواری بود. اما واقعا بعضی حرفها هست که فقط باید انکارشان کرد!!!

حسام

بعضی حرفها هم هست که فقط بایدشان خورد. باید نگاهشان کرد و هیچ نگفت. بعضی حرفها را فقط با نگاه می توان گفت.