با موفقیت سٍیو شد

 

می نویسم این چند خط را محض رکورد؛میترسم یادم برود این روزها را:

این روزها همه چیز را سٍیو می کنم.از صدای خودم تا حرف های تو تا ....؛هر آنچه سٍیو کردنیست.این روزها را که بین عقل و احساس جلز و ولز می کنم.روی تصمیمم میمانم، از تصمیمم برمیگردم، دعا می کنم ،فکر می کنم،دعا نمی کنم،قول میدهم،در خیالم عشقبازی می کنم،زیرقولم می زنم،داغ می شوم،یخ میکنم، گر می گیرم، لمس می شوم.گاهی هم میمیرم آن وسط ها...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید