خسته ام از این زندگی تصادفی.از این که همه ی تصادف هایش را یکجا بر سرم ریخت و حالا مرا با سهمیه ی خالی تصادف هایم به حال خود واگذاشته است.من به یک تصادف _هرچقدر هم غم انگیز و ویرانگر _ راضیم.حتی تصادفی که مرا به اول خط بازگرداند.

/ 0 نظر / 2 بازدید