دار‌ و‌ ندار‌ ٍمن

 

من اگر

هیچ ندارمدر بساطم،

        _حتی

              با تو

                  آهی هم نیست برای کشیدن_

اما؛

کمی سرگشتگی دارم

با ریسمان ِبودنم که از میانشان گذرانده ام

تو بخواهی،

گره میزنم دور ِِ‌گردنت...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید