تمامی تن من سرزمین من است

این گلوله ها که شلیک می کنی اگرچه خون یک نفرمان را می ریزد اما به قلب همه مان میخورد.باور کن.

+تایتل برگرفته از شعری از خسرو گلسرخی

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

زیبا بود.و حقیقتی انکار ناپذیر

Mody

[ناراحت]