ارقام

رئیس جمهور از تلویزیون٬ درآمد ناخالص ملی را با احتیاط تمام! اعلام کرد.

رئیس بانک مرکزی روی دسته ی مبل کوبید و گفت:«باز هم اشتباه کرد٬ هشت سال است اشتباه می کند.»

زن از آشپزخانه داد زد:«خودت را ناراحت نکن! مگر در این هشت سال کسی فهمیده یا اعتراض کرده؟!»

رئیس بانک مرکزی گفت:«حرفِ این چیزها نیست٬ باید تمام ارقام را دوباره عوض کنیم»

/ 5 نظر / 2 بازدید
قربانیان ترور

قربانیان ترور، زنان و کودکان آسیب دیده، آسیب های روانی ترور در جامعه... سهم ما در ساختن دنیایی بدون تروریسم چیست؟

شاهد

می بينم که خفن اکونوميست شدی

زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

محسن

آره اينم ميشه صورت مسئله رو پاک ميکنيم فعلا

Mody

من از این یکی چیزی سر در نیاوردم که چرا اینرو نوشتی؟؟ توضیحات بیشتر لطفاً برای افراد کم اطلاع