ردپای تو به قلبم می رسد

حضور بعضی آدم‌ها رد می گذارد بر زندگی آدم.انگار مشغولت کرده اند و در لحظه ای که حواست نبوده مهر زده‌اند بودنشان را گوشه ی وجودت.آغشته ای بهشان تا همیشه.

معدودی اما،قالب میزنند زندگی‌ آدم را...

/ 3 نظر / 3 بازدید
ارسلان

پست های لطیف و ... [چشمک] مشکوک میزنی [خنده]

محمدرضا شعبانعلی

من این احساس رو تجربه کردم. زندگی پس از چنین تجربه ای، کاملاَ دگرگون میشه. گویی که دو بار زندگی کرده ای. گویی که یک بار مرده ای و دوباره امده ای. گویی که هیچگاه قبلاَ زنده نبوده ای. گویی که...