وردی که برای بره ها میخواند

"اگر وزیر است،اگر دکتر است،اگر زن است،اگر انسان است باید جواب دندان شکن بدهد."این را آقای دکتر گفت.صبح بعد از گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد.

برنامه کنترل جمعیت از سال 1337 در ایران شروع شده است.که پس از انقلاب با بیهوده انگاشتن این برنامه و تشویق مردم به بچه دار شدن،نرخ رشد جمعیت به 5/5 درصد درسال 1367 رسید.که با مطرح شدن خطر افزایش انفجاری جمعیت از سوی کارشناسان برنامه کنترل جمعیت از سر گرفته شد.

اینکه چرا احمدی نژاد اصرار دارد تمام اشتباهات سالهای اول انقلاب اعم از جلوگیری از تغییر ساعت با تغییر فصل و تشویق به بچه دار شدن را تکرار کند معلوم نیست.اما بنظرمیرسد اشتباهاتش بزرگ و بزرگتر میشود.تا آنجا که خسارت ناشی از تشویق به بچه دار شدن با خسارت ناشی از عدم تغییر ساعت قابل مقایسه نیست.که این هم خسارت مالی دارد و هم اجتماعی هم فرهنگی هم خطر فاجعه انسانی.

اگر از رئیس جمهور فاکتور بگیریم که او معلوم الحال است،می رسیم به وزیربهداشت که مانده ام ازکدام رفرنس درآورده است که بعضی شهرها رشد منفی داشته اند و اگر بوده آیا آن شهرها در مقابل سایر شهرها که رشد داشته اند قابل توجه اند که بخواهیم نسخه آنها را برای همه بپیچیم؟

هم چنین ایشان در پاسخ به اینکه آیا برنامه پیشنهادی سبب رشد جمعیت میشود یا نه،گفته اند که"مگر خرج بچه دار شدن یک میلیون تومان است؟!"میخواهم بدانم آیا ایشان از چهارده میلیون نفر زیرخط فقر بی اطلاع است؟همان چهارده میلیونی که یک میلیون تومان را فقط در رویا می بینند.همانهاییکه اکثرن درحاشیه شهرهایند و از آموزش و بهداشت به دور.همانهاییکه بیشترین نرخ موالید را هم دارند با همه بدبختی هایشان. همان ها که اگر حساب و کتاب میدانستند این وضعشان نبود.همانها که اگر وزیر بهداشت مملکت نمی بیندشان،چه کسی میبیندشان؟!


مرتبط با این قضایا +

/ 3 نظر / 17 بازدید
خواب آلود

حالم از پس قبلیت به هم میخوره. حالم از احمدی نژاد و طرز فکر خودش و 24 میلیون طرفدارش به هم میخوره.

Walker

عالي.

samane

" معلوم الحال" رو خوب گفتي کلا اميدي بهش نيست ...