شب که می شود

 

من و تیر چراغ برقgigigli.JPG

دردمان یکی است

شب که می شود

سرمان تاریک

دلمان پرنور

 

صبح که می شود

سرمان سنگین

دلمان خاموش

 

   «کیکاووس یاکیده» 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید