داستان یک عشق-2

عواطف آدمی آشفته و مغشوش‌اند؛ترکیبی از توده‌ای حس‌های گوناگون که قابل توجیه نیستند:واژه ها،که همواره زمخت و عامیانه اند،می توانند نامی به آنها بدهند اما هرگز نمی توانند آنها را توصیف کنند.

آدلف-بنژامن کنساتن-مینو مشیری

/ 0 نظر / 2 بازدید