اگر تو نبودی عشق نبود

همین طور

           اصراری برای زندگی

اگر تو نبودی

زمین یک زیرسیگاری گلی بود

جایی

برای خاموش کردن بیحوصلگی ها

اگر تو نبودی

من کاملآ بیکار بودم

هیچ کاری دراین دنیا ندارم

                    جز دوست داشتن تو.

 

رسول یونان

/ 0 نظر / 3 بازدید