گلها همه آفتابگردانند

اما

   با این همه

     تقصیر من نبود

                        که با این همه ......

     با این همه امید قبولی

در امتحان ساده ی تو رد شوم

اصلآ نه تو . . . . . نه من!

     تقصیر هیچ کس نیست

    از خوبی تو بود

     که من

                        بد شدم!

/ 4 نظر / 4 بازدید
شاهد

دل درسشو روونه ما خوبيم. شما چطوريد؟

خواب آلوده

هوم، گل آفتاب گردون؟ خوبی که بدی درست نمی کنه! بعضی به ظاهر خوبی های بیجا، کاملا بدی اند.