***

اینهمه قصه ی فردوس و  تمنای بهشت

گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست

***

 

/ 0 نظر / 2 بازدید