ای باد...

ای باد حدیث من نهانش می‌گو

سر دل من به صد زبانش می‌گو

می‌گو نه بدانسان که ملالش گیرد

می‌گو سخنی و در میانش می‌گو

/ 5 نظر / 2 بازدید
مخی

البته گلاره جان نمی خوام فضای رمانس اینجارو خراب کنم ولی "می گو" رو سر هم می نویسن! "میگو" . از هر کی می خوای بپرس.

ارسلان

منظور همون میگو هست دیگه ؟؟؟

آزغ

سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود ما را به آب دیده شب و روز ماجراست زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود