ریشه یابی

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

یا

دل من قفل شده و معطل یه کلیده

یکی اونو دزدید و رفت بگو بینم اونو کی دیده

/ 4 نظر / 2 بازدید
Mody

از یابنده تقاضامندیم آن را در صندوق پستی بیندازد

پدر

من ندیدم به خدا...