شلوارلی ِمستعمل خریداریــــــــــــــــــــــــــم

 

و کیست درمیان شما که بداند لذت یافتن چند عدد پنج هزارتومانی ِمچاله شده درجیب یک شلوارلی مستعمل را؟!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
افسانه

خيلييييييييييييي مزه ميده، خيلي[نیشخند]

رویا

سلام خوبی خانوم گل؟ من با اجازه برم به دنبال دستیابی به این لذت جیب شلوارامو بگردم[نیشخند][چشمک][ماچ]

واکر

بپکی ! لامصب !‌چه خوش شانسی! [تعجب][دست]