داستان یک عشق-5

دوست داشتن زمانی که دیگر دوستتان ندارند،بدبختی بزرگی است؛ اما ازآن بدتر این است که وقتی شما دیگر احساس عشقی نمی کنید با عشقی شورانگیز دوستتان داشته باشند.

آدلف-بنژامن کنستان-مینو مشیری

/ 5 نظر / 2 بازدید
خواب آلوده

دو نقطه اون ترکه که می گفت اینا همه واسه ما خاطره ست ;)

محمدرضا

به نظر می یاد که این احساس رو تجربه کردی.

افسانه

[دست] ........ دل من خیلی برات تنگیده بود. ماچ :)

حسام

و بدتر از هر دوی اینها وقتی است که نه عشقی در قلبت احساس می کنی و نه عشقی نثارت می شود.

ترسا

می تون بگم اصلن این جوریا نیست