داستان یک عشق-4

به محض اینکه رازی میان دو عاشق به وجود آید،به محض اینکه یکی فکرش را از دیگری پنهان کند،جذابیت عشق ازمیان می‌رود وسعادت ویران می شود.....پنهان کاری عنصری بیگانه وارد عشق می کند که ماهیت آن را تغییر می دهد و پلاسیده اش می کند.

آدلف-بنژامن کنستان-مینو مشیری

/ 0 نظر / 2 بازدید