منم و من و من و من. چهار تاییم. اصلآهم با هم نمیسازیم.

 یکی مان عاشق است.یکیمان عاقل.دیگری داور و آن یکی هم مثلآ بیطرف.

 از صبح که بیدار میشویم من عاقل خِفت من عاشق را میگیرد و دیگر تا آخر شب ول نمی کند:«تو با اجازه ی کی عاشق شدی؟تو رو چه به این کارا؟میدونی آخر و عاقبت این کارت چیه؟یکم منطقی فکر کن! مگه عقل تو اون کله ی پوکت نیست؟؟؟»

 من ِ عاشق اما در عالم دیگری سیر می کند و اصلآ به بدوبیراه های من ِ عاقل محل نمیگذارد.اما گاهی که به تنگ می آید٬جواب من ِ عاقل را می دهد.کلی کولی بازی راه می اندازد و آخرسر هم میرود اتاقش و در را محکم می بندد.هیچ کس هم نمیفهمد وسط آنهمه اشک و زاری چه میگوید.من ِبیطرف میگوید:«فکر کنم التماس میکرد»

 من ِ داور هم نشسته آن وسط ها و تماشا می کند اوضاع و احوال این دوتا را.قرار است بین آنها قضاوت کند و هرچه او گفت آن دو هم گردن نهند.اما لام تا کام نمیگوید.دلش به حال من ِ عاشق میسوزد و هرچند وقت یکبار به من ِ عاقل نهیب میزند که:بس است! دست از سر این طفل معصوم بردار! این بیچاره عاشق است.میفهمی؟عاشق!

 اما مگر من ِ عاقل عشق و عاشقی میفهمد؟!

 گاهی من ِ داور که انگارکمی هم از بقیه پیرتر است چوبدستی اش را برمیدارد و دست من ِبیطرف را(که انگار از بقیه جوانتر است) میگیرد و دوتایی میزنند به کوه.همین میشود که گاهی فراموش میکنم دعوای آن دوتا را و چند لحظه ای خوش میگذرانم. . .

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
يه آدم كور!

عشق یعنی چه؟ نفرت یعنی چه؟ صبر یعنی چه؟ نذر یعنی چه؟ امید یعنی چه؟ انتقام یعنی چه؟ غرور یعنی چه؟ معجزه یعنی چه؟ *** من منتظر جوابات هستم... جوابمو ميدی ديگه؟

عماد

سلام بدين ترتیب ادعای دو قبلتان بر اساس قانون الهی، بند توحيد، تبصره‌ی یگانگی مردود است. داورتان جوانی است سردرگم بين خود و او ... عاشقتان نمی‌بيند و عاقلتان هم نمی‌خواهد که ببيند ... همان من بيطرف را بچسب که راه را بهتر می‌داند.

شاهد

نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی من با تو چنانم ای نگار ختنی کاندر غلطم که من تو ام یا تو منی

باد صبا

سلام دستتون درد نکنه. خيلی جالب بود.