آدم هایی هستند که وقتی میخواهند بد باشند،خوبی هایشان را دریغ می کنند.فقط اطرافیان آنها میدانند تفاوت بد بودن و خوب نبودن را...

/ 3 نظر / 3 بازدید
حسام

و همین است که سخت است. خیلی سخت. خوب ماندنی که سخت تر از بد نبودن است.

ترسا

خوب بود. کلن همین جوری ست که فرمودید