سرزمين من خورشيد هرگز غروب نخواهد کرد

 اگر دیروز

    خورشید غروب کرد

 امروز طلوع میکند

             سرود تاریکی

                      در چشمانت فریاد می زند

                                                                  اما  تو. . .

                                                                            نترس!

                                                                                      نخواب!

                         چشمانت را بیدار میکنم

                                      جاده هایت سرخ خواهد شد

                 حرفی نیست!

                                        و یا آبی خواهد شد

                                                    دیگر نمیدانم

                                                                  اما میدانم

                                                                              خورشید هرگز برای همیشه

                                                                                                       غروب نمی کند. . .

پ.ن:امروز کلاس ریشه داشتیم.جایتان خالی یک پاچه ای از این استاد محترم ریشه گرفتیم که نصفش هنوز توی دستمان است!هر چه سعی کردیم با گرفتن پاچه ی امیر و سایر دوستان خودمان را آرام کنیم؛ دیدیم نه! پاچه ی استاد ریشه چیز دیگه ایست(واقعا هم بود!)اگر تکبیرها و صلوات های بچه ها نبود معلوم نبود کار به کجا می کشید!هر دو آمپر چسبانده بودیم و  . . .  بهرحال جایتان خالی بود!

/ 6 نظر / 3 بازدید
امير

مگر به سرخی خونم افق قصد سحر کند. خوشحالیم که اجالتا خورشيد اميدتان طلوع نمود. نفس راحتی کشیدیم. در ضمن اونی که تو دستتونه رو مرحمت بفرمایید کپی بگیریم برای روز مبادا!!

مسعوده

شعر قشنگي بود ! و من باب پاچه بگويم ما از هر نوعش زياد طلبه نيستيم نه از نوع گوسفنديش نه از نوع آدميزاده اش ! مال استاد ريشه هم كه احتمالن بو مي دهد اصلن دلمان نمي خواهد . ولي آن مقوله ي مزبور را يكجايي پنهان كنيد كه مي دانيد كه خوبيت ندارد [هيسسسسسسسسسس]

امير8404

سلام با ريشه کی در رفت من اينجام بازم بهم سر بزن

امير

سادگی حقیقته نابه. کسی نور حقیقت رو نمی تونه با دهانش خاموش کنه. آتیش می گیره! منظورت اين بود که سادگی را اگر نا محرمان بيابند صدمه می بيند؟ که بايد حفظش کرد؟ به نظر من حقيقت گليمش را از اب در مي آورد. اگر سادگی ها را با زندگی روز مرمان می آمیختیم شاید کمتر دچار این همه پیچیدگی می شدیم که بترسیم. راستی دوپنت و دوپنط رو می شناسی؟

شاهد

نمي بازم به بي رنگي به كوه و معبر سنگي به پاييز وغروب عصر دلتنگي نمي بازم