از مرگ. . .

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش ؛ از ابتذال ؛ شکننده تر بود.

هراس من ـ باری ـ همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گورکن

از آزادی آدمی

بیشتر باشد

جستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و ازخویشتن خویش

بارویی پی افکندن ـ

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد؛

حاشا که هرگز از مرگ نهراسیده باشم.

                                                               «الف.بامداد»                                      

/ 5 نظر / 5 بازدید
امیر

ببین من . . . . . اصلان نمیفهمم این یعنی چی. خیلی خنگم نه!؟

امیر

ولی خب وقتی صحبت از مرگه (داشمون) آدم خوشش میاد دیگه! مخصوصا خواب آلوده ای مثل من

مسعوده

می بینییم که این صف این طرف روزبه روز زیادتر میشود و هنوز هم آخرین هم قصه منم ! خب بهتر لابد قدبلندترم دیگر !‌این پستتان را دوست داشتیم چون یادمان رفته بود و دنبالش می گشتیم ! این پست زیری هم آشنا می زند اسامی /لاگ زنبوری !‌برومی بخوانیمش یینیم چه دست گلی آب دادی دخترم !‌بعدش هم که ما هی داد و هوار که بیا کمک معلوم هست کجایی شما !

زینو

پست یکی مونده به آخرتو دوست داشتم

من کيستم؟

برهنه .. بگو برهنه خاکم کنند.. چه بی شائبه ی هيچ حجابی با خاک در آميختن می خواهم...