هفتاد یا هشتادمین مریض است.رنجور و خسته. "انفلوانزا؟" یک وری روی صندلی می نشیند. "بواسیر یا شقاق؟" همراهش میگوید که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 118 بازدید
چندان دوردست نیست.سی کیلومتر تا نزدیک ترین شهر(شهر؟) فاصله دارد.مردم؟بیچاره ها.فقط همین.از سرماخورده ی زنبورزده تا عقرب زده ی مشکوک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید
سال 91 با یک تصویر در ذهنم حک شد: تماشای نورهای مواج از بالای برج میلاد
/ 3 نظر / 76 بازدید
اسفند 92
4 پست
آبان 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
6 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
17 پست
شهریور 88
10 پست
مرداد 88
9 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
21 پست
مهر 87
15 پست
شهریور 87
12 پست
مرداد 87
19 پست
تیر 87
19 پست
خرداد 87
19 پست
اسفند 86
9 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
13 پست
مرداد 86
12 پست
تیر 86
13 پست
خرداد 86
20 پست