دست عشق از دامن دل دور باد!

می توان آیا به دل دستور داد؟


می توان آیا به دریا حکم کرد؟

که دلت را یادی از ساحل مباد؟


موج را آیا توان فرمود:ایست!

باد را فرمود:باید ایستاد؟


آن که دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهادِ ما٬  نهاد

 

خوب میدانست تیغ تیز را

در کف سستی نمی بایست داد

                                                                    

                                                                                                 «قیصر امین پور»

پ.ن۱:وقتی خبر ناگهانی فوت قیصر امین پور بهم رسید٬ دانشگاه بودم.به دوستام گفتم. اظهارنظرهای جالبی کردند:

یکیشون گفت:«قیصر امین پور کیه؟» اون یکی که یه کم درسخون تر بود گفت:«آها همون که یه شعر واسه امام خمینی گفته بود؟ بابا اونم شاعر بود؟! بیخیال!» بعدی هم با یه عکس العمل مشابه گفت:«اَه! چقدر هم که شعرش آرایه داشت.وقتی واسه کنکور میخوندم٬کلی فحشش دادم!»

تقریبآ هیچ کدوم نمی شناختنش.فرداش هرچی کتاب از قیصر داشتم واسشون بردم.همون طور که فکر میکردم٬نظرشون ۱۸۰ درجه برگشت.خوشحال شدم اما یه خوشحالی تلخ!


پ.ن۲:باید برم کتابای قیصر رو دوباره بخرم... . . هیچ کدومشون کتابامو  پس  نیاوردن. . .

پ.ن۳:اینجا حتمآ باید بمیری تا بشناسندت... . . .