داشتم ضمیمه ی کودک نوجوان یکی از این روزنامه های صبح رو میخوندم که به متن جالبی با این عنوان برخوردم:« بخشی از نامه ی ونسان ونگوگ٬ نقاش فرانسوی٬ به اتوئه٬برادرش در توصیف عشقش به عموزاده اش». جالبه.بخونیم با هم:

زندگی برای من بسیار باارزش شده است و بسیار خوشحالم که عاشقم.زندگی و عشق من یکی است.در نامه ات گفته بودی که در مقابل من دیوار ِ«نه هرگز!هرگز!» قد علم کرده است.در جواب می گویم:«رفیق! من اکنون به آن دیوار مثل یک قالب یخ نگاه میکنم و آن را به سینه ام میفشارم تا آب شود»

پ.ن۱:اینکه این نامه چه ربطی به قشر کودک و نوجوان میتونه داشته باشه چیزیه که الله اعلم!

پ.ن۲:اینکه من چرا ضمیمه ی کودک و نوجوان رو میخونم٬دلایل علمی متعددی داره که بیان اونها در این مقال نمی گنجد.