سال 91 با یک تصویر در ذهنم حک شد: تماشای نورهای مواج از بالای برج میلاد