پیرو پست ایشون راجع به حقیقت:

 بین دانستن؛

 و ندانستن؛

تا جهان باقی است مرزی هست.

همچنان بوده ست؛

تا جهان بوده ست. ( م.امید)

پ.ن:سه تا فرض هست:یا حقیقتی وجود نداره یا وجود داره ولی خیلی قابل دسترسه یا وجود داره و جلوی چشم ماست.هیچ کس نمیتونه با یقین بگه کدوم اینها درسته.هر کی یقین داره بیاد جلو.من اینجا منتظرم