ـ آدم بمیرد با این خانم سین پیاده روی نرود.همه اش درد و مصیبت و بحث فلسفی است آخر سر هم نه پایه ی بستنی است نه نوشابه.دیروز در میان بحثهایش یکی از خوف ترین عقایدش را رو کرد(خدا به دووور)بگذریم.ولی خدایی مه زاد بچه ی خوبی است.اگر چه او هم عادت دارد از اول تا آخر مسیر را از یک آقایی به نام آقای گاو حرف بزندو مخمان را بخورد اما حداقل پایه ی نوشابه ی انتهای مسیر هست.
_این آقای مودی خیلی تند تند مطلب مینویسد ما الآن حسودیمان شده.هیچ کاری هم از دستمان بر نمی آید مگر آنکه بنشینیم دعا کنیم بلاگفا یهو قاط بزند و نطق ایشان را کور بنماید.الهییییییییییییی به حق آل یاسین!.به حق شبای قدر! به حق دل شکسته ی زینب !  به حق طفلان مسلم!به حق هر کی حق داره! اصلآ چرا غریبه به حق خودم !والاااا
_ دلمان خوش بود یاهو 360 درست میکنیم و با آدمهای جالب از اقصی نقاط کشور!!! آشنا میشویم.زهی خیال باطل.همه ی دانشکده ما را پیدا کردند از ترم 2 ای بگیر تا رزیدنت!
_ دیروز رفته بودیم بازار یه آقایی یه گوشه ایستاده بود و محض انبساط خاطر ملت زده بود زیر آواز.یکی رد شد گفت:چاکریم عشقی! یکی گفت:حنجره ات طلا! یکی اومد بگه ناز نفست گفت:دهنتو!
_پدر محترم تشریف برده اند ماموریت.زنگ زدیم بهشان حالشان را بپرسیم.میگویند الآن در جلسه مهمی هستم بعدآ تماس بگیرید.شب زنگ زده ایم هتل مربوطه همکارشان میفرمایند:«امروزجز روزهای ماموریتمان نبود ما هم از ساعت 2 ظهر رفتیم سینما تازه برگشتیم!»حالا ساعت چند است؟۱۱ شب!
_ راست است که دانشگاهها از ۲۰ شهریور شروع میشوند؟؟؟؟یکی ما را از این کابوس هولناک نجات بدهد. . .