به من میگه ماشین ورور(به کسر هر دو واو) و به هیچ موجود و غیرموجود خاصی هم اعتقاد نداره.لطفن مرا راهنمایی بفرمایید.