یکی از تنها چیزایی که منو اینجا نگه داشته سرویس بهداشتی خوابگاه یا همون توالت هاشه.که نه تنها دلبازن بلکه حق انتخاب آدم رو به رسمیت میشناسن.یعنی اینکه هر دفعه شش تا انتخاب داری واسه توالت رفتن.چی از این بهتر واسه منی که یه دستم لیوان چای و یه پام تو توالت؟!