ساعت سه شب اس‌ام‌اس میاد از ایرانسل که شما در ماه گذشته شصت و خورده ای هزارتومان شارژ کردید.اگر این ماه هزار تومان بیشتر شارژ کنید،دویست تومان هدیه میگیرید.حالا این به درک نه یکی نه دو تا،بیست تا با هم میاد.به روح اگر اعتقاد ندارید،خواهر و مادرتان را دریابید.