هیچ چی نیست اینم یه سیزده آبانه مثل سیزده آبان سال های قبل.

هیچ چی نیست این بازی هم مثل بازی های دیگه سه امتیاز داره.

حالا چرا واسه این گارد ویژه میاریم تو خیابون و به اون میگیم دربی،بماند.