چند روز پیش یکی از دوستان زنگ زد که بیا بریم پیش مامان فلانی برایمان فال قهوه بگیرد.کلی خندیدم و دستش انداختم ؛اگرچه دوست محترم جلوی من همه چیز را انکار کرد و گفت که صرفآ برای وقت گذرانی و خندیدن آنجا میرود اما...نهایتآ با اصرار من به اعتقاد راسخ خود به فال هایی که مادر دوستمان میگیرد اعتراف کرد.گفت که قبولی اش در دانشگاه و ازدواج خواهرش را پیشگویی کرده است!برایش توضیح دادم که با ان درس خواندن های تو مگر ممکن بود قبول نشی؟!خواهرت هم دیگر وقت شوهرش بود(والااا)کمی دلخور شد که:«تو اصلآ دکتر شده ای ما را تحویل نمیگیری...دلم خوش بود یه دوست پایه دارم اونم تویی...من فقط تورو دارم...رازامو به تو میگم..(خلاصه تمام جملات ترحم برانگیز و خرکننده!)قرار شد آخر هفته برویم!

 موضوع برایم جالب شد.در کتابخانه ی پدر کتابی پیدا کردم در همین راستا.اگرچه مولف کتاب در مقدمه ی کتاب به خواننده اطمینان میدهد که با خواندن این کتاب تمام شبهاتش برطرف میشود اما آنچه من خواندم نه توجیه علمی که چگونگی حدس زدن در مورد دیگران بود.اجازه بدید قسمتی از کتاب که راجع به فال قهوه است را بیاورم تا خودتان قضاوت کنید:

ـ فال قهوه نوعی روش پیشگویی با تفسیر شکل هایی است که تفاله قهوه در فنجان بر جای میگذارد.

ـ بطور معمول فنجان را از چپ به راست میخوانند؛ شکل های نزدیک به دسته ی فنجان مستقیمآ مربوط به خود مشتری و خانواده ی اوست و....!(حالا چرا؟الله اعلم!قرار بوده نویسنده به چراها جواب بدهد)

حالا تفسیر چند شکل:

ـ پیکان:خبرهای بدی به شما میرسد/ مربع:عقب افتادن برنامه ها/دایره:موفقیت مالی/گل:تحقق آرزوها/کوهستان:تحقق جاه طلبی های بزرگ(یکی به من بگه ته یک فنجون فسقلی چه جوری میشه کوهستان دید؟!)/این جالبه>هیولا:نگرانی هایی در انتظار شماست(ببخشید هیولا چه شکلیه؟؟)/میخ:کینه و بدخواهی