یارو خودش اسپمه،ورداشته راه های خلاص شدن از ایمیل‌های تبلیغاتی فرستاده.همین صداقتشه که تا حالا معرفیش نکردم به اسپم گارد.