روی یک پارچه ی بزگ نوشته‌اند که "سیگار نکشید چون : می توانیـــــــــد!" و هیچ توضیخی راجع به انجام بقیه کارهایی که می توانیم نداده اند.