ساعت کمی مانده به دو

میدان توپخانه

وقتی که مرد چرخی

بشقاب کوچک شلغم را

سویی نهاد و

                          خندان

فریاد زد که

                        شاه رفت

                  گفتی که سفره اش را

                                                   پرنان

                        و پای کودکش را

                            در کفش دیده است!

         ایکاش بودی

    من دیدمش

               مانند شمع

                                روشن بود.

                                                                

                                                                       «فریبرز ابراهیمپور»

پ.ن۱:نمیدانم آن مرد چرخی کجاست و چه میکند؛ولی چرخی های زیاد دیگری را میبینم که هنوز همان رویاها را دارند.رویاهایی که انگار هرگز قرار نیست به حقیقت بپیوندند! 

پ.ن۲:جستجوی ۳ ساعته در کتابهای قدیمی پدر اگرچه کلی گردوخاک عایدم کرد اما باعث کشف کتابهای قدیمی جالبی هم شد.یکیشان کتابی است که شعر بالا را از تویش دراوردم: «کتاب جمعه»ـ سال اول ـ ۲۹ شهریور ۵۸ ـ هفته نامه ی سیاست و هنر ـ سردبیر:احمدشاملو! ـ بها:۱۰۰ ریال.گرچه ۲۰ صفحه اش گم شده اما توی همین ۱۵۰ـ۱۰۰ صفحه هم کلی مطالب جالب هست.حیف که توی بازار نیست وگرنه میگفتم:حتمآ بخوانید!   

پ.ن۳:حماقت یعنی ۲ ساعت بروی پیاده روی تا ۱ کیلو لاغر بشی بعد بیای خونه ۳ لیوان نوشابه بخوری.بعد از کثرت کافئین دریافتی تا صبح به سقف خیره بمانی و مسببش را فحش بدهی!