برای همه‌ی ما تنها دو راه وجود دارد.یا باید مملو از عشق باشیم یا لبریز از ترس.

 

                                                                               مارک ویکتور هانس